Poltrajni izdelki 2020-03-31T18:26:28+02:00

Poltrajne izdelke pripravljamo iz prašičjega plečeta, govejega vrata ali podplečja in mesnate slanine. Meso nasolimo, dodamo začimbe in ga napolnimo v prašičje ovitke. Po polnjenju jih prekadimo z vročim dimom.

Poltrajni izdelki so:
želodec za kuhanje, želodec za kuhanje s kašo, gorenjska klobasa, mini klobasa, mesena klobasa, goveja klobasa, navadna klobasa.