Poltrajni mesni izdelki:

Poltrajne izdelke pripravljamo iz prašičjega plečeta, govejega vrata ali podplečja in mesnate slanine. Meso nasolimo, dodamo začimbe in ga napolnimo v prašičje ovitke. Po polnjenju jih prekadimo z vročim dimom.

Poltrajni izdelki so:
želodec za kuhanje, želodec za kuhanje s kašo, gorenjska klobasa, mini klobasa, mesena klobasa, goveja klobasa, navadna klobasa.

2018-11-19T19:57:54+01:00